Mäklar info

 Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera om vår förening använder uppgifterna på den här sidan, som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, så kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information. Angivna belopp avser junii 2022 om inte annat anges.

För ytterligare information, kontakta föreningens styrelse via e-post till Styrelsen.

Ansökan om medslemsskap klicka här.

Grundfakta
Namn: Brf Polstjärnan i Täby
Organisationsnummer: 769631-1351
Fastighetsbeteckning: Mars 2
Postadress: Grindtorps Skolgränd 34, 183 47 Täby
Hemsida: brfpolstjarnanitaby.se
Byggherre: JM AB
Bostadsrättsföreningen registrerades 2016-02-11 hos Bolagsverket. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2016-02-11 och nuvarande stadgar registrerades 2015-10-21 hos Bolagsverket.
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

 

Allmänt
Föreningen består av 125 ljusa och yteffektiva lägenheter i en byggnad om åtta våningar.
Till varje lägenhet hör ett separat förråd vars storlek är anpassad till respektive lägenhet. De är placerade i källarplanet.
I entréplanet finns förutom lägenheter utrymme för källsortering av sopor, styrelserum och gästlägenhet med övernattningsrum för släkt och vänner.
Lägenheterna i det hästskoformade huset är fördelade på fem trapphus och under huset finns källarföråd och garage.
Garageplatserna nås bekvämt via hiss från bostadsplanet vilket gör att man får en bilfri boendemiljö på gården.
Nära till centrum och med gångavstånd till det mesta. Här hittar du ett av Sveriges största köpcentrum med service, shopping och nöjen inom alla tänkbara områden.
Pendla bekvämt till Stockholm City på 20 minuter med Roslagsbanan eller ta någon av busslinjerna som avgår från terminalen vid Täby centrum.

 

Andrahandsuthyrning
Föreningen tillåter andrahandsuthyrning när särskilda skäl föreligger t ex arbete/studier på annan ort. Korttidsuthyrning via Airbnb eller motsvarande är inte tillåtet.
För arbete med andrahandsuthyrning av bostadsrätt tas avgift ut med ett belopp som maximalt per lägenhet och år uppgår till 10 % av ett prisbasbelopp.

 

Avgift
Avgift för bostad täcker kostnader för drift, underhåll, värme, kallvatten, räntor, amorteringar, fasta kostnader för elbonnemang samt Telia Triple Play (tv, bredband och telefoni).

 

Avgifter (planerade förändringar)
För närvarande är inga kommande avgiftsförändringar planerade.

Barnvagns- och rullstolsförråd
Finns i samtliga trapphus.

Bredband
Ingår i Telia Triple Play. En Wifi-router till varje lägenhet ingår och hastigheten är 100/100 Mbit/s. 

 

Bostadsrättsförsäkring (Utökad)
Styrelsen rekommenderar ett bostadsrättstillägg tecknas för respektive lägenhet.

Cykelförråd
Finns i fastighetens garage.

Cykelparkering
I garaget och utanför trapphus finns möjlighet att låsa fast cyklar.

 

Ekonomi
Föreningens ekonomi är mycket god och stabil samt långsiktigt inriktad för att gynna medlemmarna.

 

Ekonomisk förvaltning
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, MBF, ansvarar för föreningens ekonomiska förvaltning.
C/o Brf Polstjärnan
Bredablick
Box 6083
102 32 Stockholm
Eller via denna länk.

El
Exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden är minimerad.
Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten.

Energideklaration
Fastigheten är inte energideklarerad ännu. Kommer att ske i samband med garantibesiktningen under år 2019.

Föreningslokaler
Föreningen har inga allmänna lokaler såsom hobbyrum eller liknande.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett trådgallerförråd i källaren vars storlek är anpassad till respektive lägenhet.

Försäkringar
Fullvärdesförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen finns genom Trygg-Hansa. 

Handläggningstid vid överlåtelse
Cirka fyra veckor. Återkommande styrelsemöten ungefär varje månad.

Hushållsel
Varje lägenhet betalar för sin egen el.

 

Garage
Kallgarage med 104 platser, 87 platser för personbilar, sex platser för motorcyklar, fem+ hadikappplatser och sex platser för elbilar. Dessa platser finns i fastighetens källarplan. Garageplatserna disponeras enbart av föreningens medlemmar som kan hyra garageplats för bil 1 050 kronor/månad, för motorcykel 300 kronor/månad och elbilar 1 750 kronor/månad.
Garaget med totalt 263 platser för personbilar och sju platser för motorcyklar delas mellan Brf Orion i Täby, Brf Polstjärnan i Täby och Brf Pegasus i Täby. En gemansamhetsanläggning kommer att bildas under 2018.

 

Garageplats
Om parkeringsplats kan erbjudas eller inte beror på eventuell kö.
Kötiden varierar för parkeringsplatser, elbilsplatser och handikappsplatser.

 

Grovsopor
Föreningen har ett återvinningsrum för grovsopor med källsortering. För större avfall skall medlem själv ombesörja transport till ”Hagby-tippen”, SÖRABs största och mest välbesökta återvinningscentral.

Gästlägenhet
Det finns en gemensam gästlägenhet som är tillgänglig för uthyrning till föreningarnas medlemmar och deras gäster.

 

Gästparkering
Det finns en gemensam gästparkering med fem platser vilka delas mellan Brf Orion i Täby, Brf Polstjärnan i Täby och Brf Pegasus.

Inomhusluft
Luften som går in i bostäderna via ventilationssystemen renas med luftrenande filter.

 

Inre reparationsfond
Inre reparationsfond finns inte.

 

Juridisk person
Föreningen accepterar inte juridisk person som köpare.

 

Kreditupplysning
Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

 

Ljudmiljö
Lägenheterna är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar och bjälklag ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna. Ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna är ersätta med postboxar i trapphusens entréer.

 

Mat- och hushållsavfall
Det finns en sopkassun för matavfall och två kassuner för hushållsavfall på innergården. Dessa kommer att delas med de två närmaste fastigheterna i Brf Pegasus.

 

Marken
Föreningen äger marken.

Mäklarbild
För att underlätta vårt arbete och för att påskynda den kommande hanteringen av medlemsansökan ber vi dig kontakta vår ekonomiska förvaltare, Bredablickredablick, för att få ut mäklarbilden.
Bredablick
Box 6083
102 32 Stockholm
Eller via denna länk.

 

Pantsättningsavgift
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1 % av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

 

Postboxar
Postboxar finns i respektive entré.

 

Stadgar
Finns för nerladdning längst ner på sidan.

Renoveringar
Då fastigheten färdigställdes 2017 finns inga planer på renoveringar.

 

Reparationsfond (Yttre)
Föreningen har en yttre reparationsfond.

Teknisk förvaltning
Föreningens tekniska förvaltning sköts av Bredablick.

 

Telia Triple Play
Föreningen har kollektivavtal med Telia som omfattar tv, bredband och telefoni till alla lägenheter,
f n 220 kronor/månad. Är obligatoriskt och debiteras tillsammans med månadsavgiften.

 

Telefoni
Ingår i Telia Triple Play. Bredbandstelefoni med Prisavtal Mini igår.

 

Trivselregler
Finns för nerladdning längst ner på sidan.

 

Tv
Ingår i Telia Triple Play. En digitalbox per lägenhet. Grundutbud Lagom ingår. Övriga tillägg beställs till självkostnad genom Telia.

Underhållsarbeten
Inga större är planerade under de närmaste åren.

 

Uppvärmning
Fjärrvärme via vattenburet uppvärmningssystem.

 

Vatten och värme
Kostnad för kallvatten och fjärrvärme ingår i årsavgift.

 

Varmvatten
Kostnad för varmvatten ingår inte utan debiteras enligt kollektivt avtal baserat på egen förbrukning. Individuell mätare för varje lägenhet. Den faktiska varmvattenförbrukningen faktureras i efterskott.

 

Visning av lägenhet
Vid lägenhetsvisningar vill styrelsen inte att entrédörrarna ställs upp eller är olåsta genom att låsen tejpas eller att vajerlås används. Inte heller ska portkoder lämnas ut till spekulanter. 

 

Ändamål
Lägenheterna ska endast användas som permanentbostad och ägas av privatperson.

 

Årsredovisningar
Finns för nerladdning här

 

Överlåtelseavgift
För arbete med övergång av bostadsrätt tas överlåtelseavgift ut av bostadsrättshavaren med max 2,5 % av prisbasbeloppet. Köparen ansvarar för att överlåtelseavgiften betalas. Motsvarande gäller vid byte eller gåva.

 

Överlåtelser

Överlåtelsehandlingar ska skickas till vår ekonomiska förvaltare.
Bredablick
Box 6083
102 32 Stockholm
Eller via denna länk.

Observera

Köpare, säljare och mäklare behöver beakta nedanstående vid en försäljning och lösa mellan parterna.
- Debitering för varmvatten har en fördröjning på fem månader av praktiska skäl.
- Hushållsel avläses den 25:e varje månad och faktureras kvartalsvis.
Nya medlemmar måste alltid ringa Bredablick för att få namnskyltar bytta. Det går alltså ej automatiskt, tel. 010-177 59 00 eller Webbformulär:

 

Ladda ned

Icon representing an icon       


Stadgar
Årsredovisningar
Bostadsfakta & Planlösningar