Trivselregler

Tänk på att våra trevselregler är för din och allas trevnad och välbefinnande.

 

Ansvar för ordningen
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Det betyder att vi, alla som bor i bostadsrätt betalar via våra månadsavgifter de kostnader som uppstår. Vi vill ha så bra ekonomi som möjligt på kort sikt såväl som på lång sikt.
Vi som bor i bostadsrätt har därför ett gemensamt ansvar för fastigheten. Som medlem i föreningen har du inte bara nyttjanderätten till en bostad utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Du är bland annat skyldig att hålla lägenheten i gott skick på egen bekostnad.
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrätts­innehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skada på fastigheten och lägenheten orsakad av dig måste du själv betala. Vi rekommenderar att alla i sin hemförsäkring inkluderar ett Bostadsrättstillägg. Om akut skada inträffar så tag i första hand kontakt med fastighetsförvaltaren (se Bostaden, flik Felanmälan - bostad). Informera även styrelsen (se Föreningen, flik Styrelsen - kontaktuppgifter).
Radiatorerna i varje lägenhet är termostatstyrda. Lämna därför inte fönster eller dörrar öppna vintertider. Det leder till en ökad energiförbrukning som drabbar föreningen kostnadsmässigt.

Förrådsutrymmen
I våra gemensamma förrådsutrymmen ska samtliga ytor mellan förråden lämnas fria. Det på grund av, inte bara olägenhet vid våra egna förflyttningar av gods, men först och främst för att alla gemensamma ytor ska vara fria för utrymning ifall det behövs. I förrådsutrymmen får inte farliga kemikalier eller brandfarligt gods förvaras, till exempel gasoltuber eller bensin. Inte heller djurfoder eller mat ska förvaras på så sätt att det kan ge upphov till skadedjur.

Cyklar, barnvagnar
Cyklar ska förvaras i avsedda cykelutrymmen eller cykelställ.
Barnvagnar placeras i barnvagnsrum i huset.
OBS! Ingenting får placeras i våra trapphus på grund av säkerhetsföreskrifter/utrymning vid brand.

Källsorteringen
I källsorteringen sorteras tidningar, papper, kartonger, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt batterier. Respektera angiven information. Rengör t ex plasten väl då dessa kärl töms mer sällan än hushållssopor. Ingenting får läggas på golvet. Vi vill återigen påpeka att bortforsling av sopor betalas av bostadsrättsföreningen själv via våra månadsavgifter, så extra kostnader pga dålig sortering av sopor drabbar oss själva kostnadsmässigt.
Du ansvarar själv för att till lämplig miljöstation transportera avfall som inte räknas som hushållsavfall eller hör hemma i vårt soprum. Vi rekommenderar Hagbytippen, (www.sorab.se).

Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Detta för att varken fasad eller balkongräcke ska skadas. Endast stativ som ej är monterat enligt föregående mening är tillåtet.

Markiser
Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser:
Fabrikat: Sandatex 15/79
Färg: Ljusgrå NCS S 2000-N

Balkonginklädnad
Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av för markiser samt även tillåta en mörkare färg för balkonginklädnad:
Fabrikat: Sandatex
Färg: 0097 (grå).
Se sidan Balkong, markis och uteplats.

Balkong
Blomlådor på balkonger ska placeras på balkongräcket insida, detta för att undvika spill på utsidan samt som säkerhetsåtgärd för att balkonglådor inte ska ramla ner.
Inget får fästas i balkongplatta utan styrelsens skriftliga godkännande.

Uteplats
Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om markbeläggning på uteplatsen.

Grillning
Kolgrill är inte tillåtet.
Gasolgrill är godkänt att grilla med enligt bestämmelserna i brandskyddsföreningens förordning.

Rökning
Visa hänsyn till dina grannar om rökning sker på balkong, terrass eller uteplats. Visa särskilt hänsyn i närheten av tilluftsintag i fasad, då röken kan ta sig in i lägenheterna via ventilationen.

Entréer, trapphus och hiss
Enligt brandmyndighetens bestämmelser får inte något placeras i trapphus (t.ex. dörrmattor), entréer eller andra gemensamma utrymmen. Hissens dörrar är känsliga och kan krångla om grus fastnar i dörrspåret, så var noga med att torka av fötterna på entrémattan.
Affischering på fasaden eller andra ytor tillhörande bostadsrättsföreningen är ej tillåtet.

Husdjur
Inom föreningens område har husdjursägaren ansvar för att djur inte stör eller förorenar. Rastning av husdjur är inte tillåtet på gården. Husdjursägaren ansvarar för att djur är kopplade vid vistelse på gården.

Visa hänsyn till dina grannar
För att vi alla ska trivas är det viktigt att man inte stör sina grannar. Det gäller särskilt hög musik, annat störande buller samt rökning.
Tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin eller annan störande aktivitet får ej ske mellan kl. 22:00 – 07:00.
Har du fest så informera gärna grannarna i god tid. Visa stor hänsyn till dina grannar så att de inte upplever obehag eller störs. Om du trots detta blir störd av andra boende i föreningen så tala i första hand med din störande granne.

Garage
Förvaring av bildäck, takbox, verktyg, bränsledunkar och dylikt är inte tillåtet i garage eller på egen parkeringsplats. Oljespill ska omedelbart saneras och åtgärder vidtas för att förhindra fortsatt läckage.
Polstjärnans gård är ett bilfritt område, enbart utryckningsfordon ska kunna köra fram till portarna vid behov. Därmed är parkering på gården en säkerhetsrisk och kommer beivras.
Med ett bilfritt område vill vi värna om vår miljö och våra medlemmars trygghet.
För boende ska all parkering ske i fastighetens garage. För gäster finns en gästparkering för personbilar utomhus. I närområdet finns ytterligare parkering, exempelvis utefter järnvägen vid Åva gymnasium och inomhus i Täby centrum.
Transport av mindre gods fram till porten, exempelvis matvaror eller hushållsartiklar tillåts inte. Detta sker lämpligast via garaget, från vilket man lätt når sin bostad med hiss.
Taxifärd fram till och från respektive port är inte heller tillåtet.

Biltvätt
Biltvätt är inte tillåtet i garaget.

Övrigt
Om du spiller något i trapphus eller hiss så gör rent efter dig.
Det är inte tillåtet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong. Skotta inte heller snö eller sopa damm ut från balkongerna eftersom det finns risk att det faller in på grannarna.
Mata inte fåglar på/från balkongen då deras spillning kan falla på grannens balkong under.
Lämna aldrig ut portkod till okända.
Lägenhet och andra utrymmen får inte användas för andra ändamål än de är avsedda till.
Brf Polstjärnan i Täby
Tisdagen den 14/11-17
Enligt uppdrag
David Tjärnén    Erik Andersson